Herkese Öğretim, Sınırsız Öğrenim E-öğrenme

0
Share

Çağrı merkezleri probleme çözüm ortağı olan bir kuruluştur. Odağında ve kaynağında insan yatar. Yatırımını teknoloji, insan ve süreç üzerine yapar. Özellikle yatırımın insana yönelik olduğu kısımların en görünür tarafı ise eğitim ile gerçekleşir. Eğitimin odağında sadece insan olduğu için tek profesyonelleşmesi gereken alan öğretimdir.

Günümüzde bir çok öğretim modeli bulunmakta olup, zamanı en iyi kullanabildiğiniz öğrenim modeli ise e-öğrenme modelidir. Bu öğrenme modelinin en çok tercih edilme sebeplerinden birisi ise yine zamana ve mekana bağlı kalmaksızın bu teknolojiden yararlanılabiliyor olmasıdır.

Eğitimin söz konusu olduğu noktalarda zaman veya kârlılık gibi kavramların sözü bile geçmeyecektir ancak gerçek olandan da kaçılamaz. Çünkü kaynağı insan olan şirketler kaynağını eğitim için harcadığında kâr etmesi için gerekli kaynağı tüketmiş olacaktır. Bu durum ile ilgili ilk bakıştaki genel kanı eğitimin gereksiz olduğu yönünde olsa da hem fırsat maliyeti açısından hem de bilinçli ve bilgili olan yöneticiler eğitimin geri dönüşünün ve sağladığı katma değerin her zaman daha fazla olduğunun farkında olacaktır.

          Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. (İngiliz atasözü)

Yine de maksimum karlılık için verimliliğin iyi kullanılması açısından, zamanında iyi kullanılması gerekmektedir. Daha az zamanda daha çok iş yapma mantığından eğitimde etkilenmiş olacak ki “hap eğitimler” adı altında bir çok eğitim çıkmıştır. Özellikle e-öğrenme sistemleri günümüzde oldukça fazla kullanılmakta. Kurumsal firmalar çalışanlarının kişisel ve kurumsal gelişimlerini arttırabilmeleri için e-öğrenme sistemlerini kullanmaktadırlar. Bu sayede hem eğitim masraflarından hem de zamandan tasarruf etmektedirler. En büyük kâr ise çalışanlarının gelişimlerine sağlamış oldukları katkı olsa gerek.

Türkiye’de bu alanda çalışan dış kaynak e-öğrenme içerik sağlayıcısı mevcut. Bazı firmalar kendi e-öğrenme modellerini kendi yapsa da genellikle dış kaynaktan satın alma oldukça daha fazla. Bu alanda çalışan başarılı firmalardan ise bazılarını aşağıda paylaşıyorum..

Enocta

İnfinity teknoloji

Dracolex

Related Posts