Mısırlıların umudu TÜRKİYE..

0
Share

Türkler ikinci sırada geliyor. Her iki Mısırlıdan biri, Türkleri Avrupa ve Asya kültüründen çok Ortadoğu kültürüne yakın görüyor:

Ortadoğu kültürü: % 55,8

Avrupa kültürü: % 38

Asya kültürü: % 5,8

“Türkiye model ülke”

Mısır halkının büyük bir bölümü Türkiye’yi “bölgesel bir güç” olarak görüyor. Her üç Mısırlıdan ikisi Türkiye’yi Müslüman ülkeler için bir model olarak algılıyor ve Türkiye’nin Ortadoğu’da etkin bir rol üstlenmesi isteniyor.

Türkiye’yi Müslüman ülkeler için rol model olarak görenler: % 63

Türkiye Ortadoğu’da etkin bir role sahiptir: % 70

Ankete katılanlar Türklerin Ortadoğu’da daha etkin rol almasını da arzu ediliyor.

Türkiye’nin laik bir Cumhuriyet olduğunu düşünenlerin oranı % 66.

Mısırlı Türkiye’de yaşamak istiyor

Mısır halkı Türkiye’de insan hakları ve demokratikleşme düzeyinin yüksek olduğu görüşünde. Ankete katılan her 10 Mısırlıdan 9’u Türkiye’yi ziyaret etmeyi istiyor.Türkiye’de eğitim görmek, çalışmak ve yaşamak isteyenlerin oranı bir hayli yüksek.

Türkiye’yi ziyaret etmek isterim: % 89,7

Türkiye’de öğrenim görmek isterim: % 83,2

Türkiye’de çalışmak isterim: % 81,4

Türkiye modern bir ülke, yaşam standardı ve can güvenliği iyi: % 72

İkinci vatan olarak Türkiye

Her iki Mısırlıdan birisi ikinci bir vatan seçmesi gerekse Türkiye’de yaşamak istiyor.

Türkiye: % 50.6

Suudi Arabistan: % 13,2

Fransa: % 6,9

Birleşik Arap Emirlikleri: % 5,7

Türkiye’ye duyulan sempati tekstilden beyaz eşyaya, makina ürünlerinden hazır gıdalara kadar satın alınan ürünlere duyulan güvene de yansıyor. Öyle ki sadece Türk malı tekstil ürünlerine duyulan güven % 85 seviyesinde.

Related Posts