Gelecekte daha çok internet var

0
Share

Avrupa Komisyonu’nun “Geleceğin İnterneti“raporuna bakılacak olursa, önümüzdeki 7-8 yıl içinde internet büyük bir sıçrama daha yapacak. Geleceğin İnterneti raporundan 2020 yılı için bazı tahminler:
–  Bugün temel ses ve data iletisiminin  yüzde 40’ını internetten yapıyoruz. 2020 ‘de bu oran yüzde 90’a çıkacak.
–  İnternetteki sosyal ağ kullanım oranı yüzde 30’dan yüzde 85’e yükselecek.
–  Eğlence ihtiyacımızın yüzde 90’ını internettenkars¸ılayacagˆız.
–  I·s¸ bulma-is¸ arama ve istihdamla ilgili hizmetler için internet kullanım oranımız yüzde 90’ı aşacak.

–  Kamu uygulamaları yüzde 80 oranında internetten yapılabilir hale gelecek.
–  Haberlere ulas¸ım amacıyla internet kullanımı yüzde 95’lere yaklas¸acak.
–  Üniversitelerde, mesleki egˆitim ve yas¸am boyu egˆitim hizmetlerinde internet yüzde 90 oranında kullanılacak.

Related Posts